Polityka ochrony danych sklepu Gplshop:

W jaki sposób przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Gplshop wykorzystuje Państwa dane osobowe, aby móc Państwu zaoferować nasze produkty oraz usługi. Nie gromadzimy większej ilości Państwa danych osobowych niż jest całkowicie niezbędne. Żadnych danych osobowych nie sprzedajemy jakimkolwiek stronom trzecim. W ramach niniejszej polityki ochrony danych osobowych sprawdzamy Państwa dane osobowe i objaśniamy, w jaki sposób je zbieramy i wykorzystujemy. Zamówienie przez Państwa produktów u nas oznacza, że Państwo akceptują naszą politykę ochrony danych osobowych. Chcemy także przedstawić Państwu, Państwa prawa. Jest rzeczą ważną, aby przed złożeniem zamówienia u nas, dokładnie zapoznać się z naszą polityką ochrony danych osobowych. W przypadku pytań prosimy o kontakt pod adresem info@gplshop.se

Jakie informacje są przez nas zbierane?
Nasza firma gromadzi informacje o Państwu jako o osobach fizycznych lub firmach w momencie złożenia u nas zamówienia lub w przypadku kontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza, poczty elektronicznej, telefonu, mediów społecznościowych lub w sposób listowny.

Gromadzone przez nas informacje mogą obejmować:
• Dane osobowe i kontaktowe
• Imię i nazwisko/nazwę firmy
• Numer rejestracji/numer personalny
• Dane adresowe
• Adres e-mail/numer telefonu
• Informacje dotyczące dostawy
• Adres do faktury
• Informacje do umieszczenia na fakturze
• Inne informacje dotyczące płatności
• Informacje finansowe
• Informacje o urządzeniu
• Informacje geograficzne

Co robimy z informacjami?
Państwa dane są nam niezbędne, abyśmy mogli wysyłać Państwu nasze materiały reklamowe w sposób mailowy lub za pośrednictwem zwykłej poczty, a jeżeli korzystają Państwo z naszej opcji „odbioru w sklepie” lub usług warsztatowych, wówczas wysyłamy informacje lub kontaktujemy się z Państwem telefonicznie w sprawie Państwa maszyn lub produktów, na przykład w momencie, gdy będą one gotowe do odbioru.

Czy odsprzedajemy zgromadzone informacje osobom trzecim?
Państwa informacji osobowych nigdy i nikomu nie odsprzedajemy. Dzielenie się Państwa danymi osobowymi z usługodawcami sklepu Gplshop może być niezbędne do tego, abyśmy mogli wywiązać się z naszych zobowiązań wobec Państwa. Spełniamy wymagania techniczne i prawne dotyczące bezpiecznego przetwarzania Państwa danych osobowych.

Przykłady firm, którym możemy udostępnić Państwa dane osobowe:
• Dostawca produktu zapewniający gwarancję
• Biura Informacji Kredytowej
• Organy władzy
• Inne

W jakiej strefie geograficznej przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Zawsze staramy się przetwarzać Państwa dane osobowe na obszarze krajów UE/EOG.

Jak długo przechowujemy Państwa dane osobowe?
Państwa dane osobowe przechowujemy tak długo, jak jest to konieczne do wykonania naszych zobowiązań.

Jakie są Państwa uprawnienia?
• Mogą Państwo zażądać kopii informacji, jakie na Państwa temat zgromadziliśmy.
• Mają Państwo prawo do korekty błędnych informacji na Państwa temat.
• Mają Państwo prawo zażądać usunięcia informacji o sobie*
*Gplshop posiada prawne zobowiązania, które uniemożliwiają nam natychmiastowe usunięcie części Państwa
danych. Zobowiązania te wynikają między innymi z przepisów dotyczących rachunkowości oraz
przepisów podatkowych, bankowych i dotyczących przeciwdziałania praniu pieniędzy.

Gplshop dysponuje następującymi kanałami sprzedaży
Sklep Entreprenadbutiken
Sklep Gplshop
Sklep Gräsklipparbutiken
Sklep Motorsågsbutiken
Sklep Skogochträdgårdsbutiken
Zaloguj się